Bezinning

“Als kracht en schoonheid
zich tot een wijsheid vormen:
levensvervulling.”

Met regelmaat heb ik behoefte om een goed boek te lezen. Nu is ‘een goed boek’ relatief. Wat de een goed vind, is dat voor een ander niet. Samen een tekst lezen is daarom boeiend. Zeker als daarbij ruimte is voor vragen stellen en bespiegelingen. Het wisselen van perspectief geeft nieuwe inzichten.
De laatste drie jaar zat ik in een bezinningskring. We keken afleveringen van ‘Kijken in de ziel van religieuze leiders’, verdiepten ons in geloofsbelijdenissen en lazen interviews uit het boek ‘De zin van het leven’ van Fokke Obbema.  Wat een ieder ervaart als kern van spiritualiteit en zingeving blijkt best flink te variëren in een mensenleven. Dat delen met elkaar is verrijkend.

Nieuwe activiteiten van bezinning blijf ik ondernemen. Als ze uitgewerkt zijn, vind je er hier meer over.
Heb je ideeën die je graag samen met mij zou willen uitwerken? Neem dan contact met mij op.

(c) Cora Verburg | e-mail | 06 543 35 150  | onderhoud: ISI Media