Aan de eettafel spraken we over de trillingen en aardbevingen. Het ging niet over Groningen. We wisselden onze belevenissen in de wereld van zorg en kerk met elkaar uit.

Blij dat jij er bent
In de psychologenpraktijk ontmoet mijn tafelgenoot steeds meer mensen die vast zijn gelopen in de systemen van het dagelijkse leven. De systemen brengen hen  tot wanhoop.  Depressies volgen en steeds vaker ook verlangens om uit deze wereld te stappen.

Professionals staan klaar om diagnoses conform handboek vast te stellen. Ze leggen de  gegevens en resultaten vast voor hun eigen instanties en de instanties waarmee ze samenwerken en voor de verzekeraars.  Er is geen plaats voor de simpele vraag ‘hoe gaat het met jou’, gevolgd door een op de persoon betrokken gesprek.

Ik vermoed dat Jan Rotmans mijn tafelgenoot tot het type koploper zou rekenen. Mijn tafelgenoot krijgt nu mensen doorverwezen, die nergens in de zorgketen direct terecht kunnen of daar eindeloos op moeten wachten. Zij gaat telkens weer als mens naast deze mens staan en met hem of haar op pad. Als het nodig is ook buiten kantooruren.

Als kleine zelfstandige is ze gestopt haar tijd te besteden aan idiote contracten van zorgverzekeraars te doorgronden en te onderteken. Vaak wordt ze niet betaald, maar dat neemt zij voor lief.

Met een onorthodoxe aanpak neemt ze soms de tijd om in de bovenste kleilaag van de  zorgverzekeraar te belanden. Hier is dan de schrik groot. Men had geen idee van de verstoppingen in de kleilagen daaronder. Een recent resultaat was dat een reeks van declaraties over een periode van meer dan anderhalf jaar per direct werd uitbetaald.
Geen idee hoe de bovenste kleilaag het zelf zou vinden als hun maandelijkse salaris en bonus uit zou blijven over zo’n lange tijd.

Religie 3.0
Ik sprak hoe ik geïnspireerd door het boek van Jan Rotmans over ‘Verandering van Tijdperk. Nederland kantelt’ reageerde op een mail van dominee. Hij stelde vast dat de kerkgenootschappen in de binnenstad steeds kleiner werden. Ik schreef terug dat het tijd wordt voor religie 3.0, wat dat dan ook moge worden.

Rotmans gaat in op kantelingen in de sectoren onderwijs, zorg, energie, financiën. Hij bespreekt de systemen en de botsing van de fundamentele systeemwijzigingen, die er hoe dan ook over twee generaties zijn. Het boek leest lekker, is leerzaam en stemt mij positief.

Al lezend bedacht ik me dat een kanteling ook volop gaande is in de ‘religieuze sector’.
Het boek ‘Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies’ van Manuela Kalsky/ Frieda Pruim geeft daarvan voorbeelden. Elf  mensen vertellen in dit boek hoe zij hun religieuze inspiratie halen uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen. Sommigen veranderden van geloof en andere combineren elementen uit verschillende geloofstradities. Mensen gaan en blijven op zoek.

Wie er oog voor heeft leest steeds vaker over experimenteren met vieringen of bijeenkomsten rond meditatie of zingeving. Soms in één kerk, maar vaker vanuit meerdere kerkgenootschappen samen of juist buiten de kerken om. Veelal zijn dat initiatieven van enkele (voormalige) kerkgangers en geïnteresseerden of zoekers naar zingeving.

Van onderaf ontstaan er nieuwe plekken waarin mensen met elkaar hun geloof ervaren en doorwerken. Wijkplaatsen is best wel een mooi woord hiervoor. Daar passen de bestaande instituties met hun opgehoopte kleilagen niet meer bij.

Zoals ik het zie en ervaar loopt die kanteling op het vlak van zingeving/ religie dwars door leeftijden en generaties heen. Daar bedoel ik mee dat het zowel jongeren  als ouderen zijn die die kanteling maken. Helaas is er veel hindermacht op weg naar de kanteling. De oude kerkelijke bolwerken  en instituties versus de nieuwe netwerkstructuren plaatselijk of landelijk kunnen flink botsen.

Tuintje spitten
Kleilagen. Aan de eettafel concludeerden we dat het omhalen van oude kleilagen hard nodig is. Zoals dat bij grondbewerking voor het verkrijgen van een nieuwe vruchtbare bodem gebruikelijk is. Gelukkig is het spoedig voorjaar, hoogste tijd voor spitwerk in onze eigen tuinen.